بر چشم آب

شب را به بستری

به وسعت تشویش خوابیدم

تا صبح باز

از موج بیقرار

بپرسم سراغ خویش.

 --------------------------------------------------------

اخگر صد خاطره ام

چنان فرو نشسته و

خاموش است

که

انگار خاکستر می پاشد

بر چشم آب

۰۵/۰۱/۱۶ صنم

 

/ 0 نظر / 22 بازدید