پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

چه می شد ؟

به شهر سرخ طلاطم حــــريق لاله ها ز داغ دل است کـــــــــاش گــــــــاهی همـــــــــنفس نغمــــــــــــــه ی بـاران بودی شــــــــــرار فصـــــــــــــــــــل اميدم تماشـــــــــــايی است کــــــاش ... ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 12 بازدید

به ییشواز شعر مولانا بزرگ

  پیـــــــدا شـــــد و پیــــدا شــــد گمگشتــهء مــا امشــب بـــــر حـــالــــی مــــن بسمل چــون آب بقــــا امشب آن جـــــان و تنـــــم آمــــــد، آن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید