پست های ارسال شده در تیر سال 1384

وداع ...

کنــــار آخـــــرين پـلــــه مکـــث کــــردم بـا حسـرتــی کــــه ای کـــاش قبــــل از رفتـــن دمی ســر مـانــده بــودم بــه دامنت اينـــک کــــه بــا کــولـه بــار ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 17 بازدید