پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

  ســـــایه ی عشق ... بــــــه دل خســـــته دگـــــــــــر حــــالــی نیـــســت از تــــــو ام هیــــچ چــــــــــو احــــوالی نیـــســـت شـــــــــــب یـلــــــداسـت شــــــــــــبم، دور و دراز مــــــن ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 18 بازدید