پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

کـاش ...

کـاش سقـف هستـی عمـــــــــرم فـــرو ريـــــزد تـا از صفـای آرزويـم کلبـه ی نـو بــه نـو سـازم صنم.   خدايا ! خـــــــــــدايـــا شعـــله افگـــن آتـش افــــروزکــــه ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 18 بازدید