پست های ارسال شده در تیر سال 1385

زمــــزمـــه ی پـــــرواز

  راه بیــــرون از قفس خــواهــد دلـــــم شور و شوق ، رفتـــــه پس خواهـــد دلــــــــم بعـــــــد از این مــــن بـی صــــدایی بشکنم سنــت و رســـم خـــــــــــــــــدایی ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 17 بازدید

نيــآمـــدی

  بر جـــان داغ عـشــــق چــــــو بـاران نيـآمــدی در واپسيــن نـفــس پــــــــی درمـــان نـيآمـــدی چشمم بـراه و پنجـــره بگشــــاده مـانـــده است ای تک ستــــاره ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 13 بازدید