پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

د و خــــوشــه يــاسمــــــن دارم بـــرایــــت غـــــــزل از هــــر چمـــــــن دارم بــرایـــت میــــــان ایــــن دو چشمــــان خمـــــوشــــم ز عشقــــی صــــــــد سخـــن دارم بــرایـت مثـــل ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 18 بازدید