پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

خـــواب طــــلايــي

هــــــــوایـت میـــوزد از رود آبــی آسمــــــان امشــبترنـم مــــی فشــــانــد درفضــــــای آشیــــــان امشــب تو درامـــــواج خشـــم آلــود چشمم رنگ می بخـشـیتو مــی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 16 بازدید