پست های ارسال شده در دی سال 1386

حـرف آخــر

    ای خـــــدا آن اخـــتر شــبهــا کجاست آشـــــــنای این دل تــنهـا کــــجاســت آفــــتاب عشــــق من امـــــــــید مــــن پرده ساز نغـــمه ی جـــــــاوید مـــن آنکه در ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 17 بازدید