پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

                                             وقتی باددلهره می پاشدروی گیسوهامسرم را درنبود شانه های تو میگذارم.                                                                                           19.08.08                                                                                                           
/ 11 نظر / 27 بازدید