پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

می نوشتم از تو

                                                       می نوشتم از تو ، باران باز باریدن گرفت                                خیل شب بو در سکوت باغ رقصیدن گرفت                                 ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 29 بازدید