پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

چند توضیح به پاسخ چند عیب جویی

                                 می نوشتم از تو ، باران باز باریدن گرفت                                خیل شب بو در سکوت باغ رقصیدن گرفت                                 می نوشتم از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید