د و خــــوشــه يــاسمــــــن دارم بـــرایــــت غـــــــزل از هــــر چمـــــــن دارم بــرایـــت میــــــان ایــــن دو چشمــــان خمـــــوشــــم ز عشقــــی صــــــــد سخـــن دارم بــرایـت مثـــل ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 13 بازدید

زمــــزمـــه ی پـــــرواز

  راه بیــــرون از قفس خــواهــد دلـــــم شور و شوق ، رفتـــــه پس خواهـــد دلــــــــم بعـــــــد از این مــــن بـی صــــدایی بشکنم سنــت و رســـم خـــــــــــــــــدایی ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 14 بازدید

نيــآمـــدی

  بر جـــان داغ عـشــــق چــــــو بـاران نيـآمــدی در واپسيــن نـفــس پــــــــی درمـــان نـيآمـــدی چشمم بـراه و پنجـــره بگشــــاده مـانـــده است ای تک ستــــاره ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 11 بازدید
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
30 پست