در هـــوای آرزو

در مــــــــــــــدار بیـــقــــــراری هــــــــای مــــــــن باز گــــــــرد ای خوشتـــــــــرین ســــودای مــــــن مـــــــن خیــــالــــت را بـــه ســـــــر دارم هـــنــوز بــر ســــــــــر راهـــــت نظـــــــر دارم ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 14 بازدید
تـــرا بــا نـاز ميخـوانـــم بـا خيـــل قنـــاری هــا آواز ميخــوانــم تـــرا بــا نــاز ميخـوانــم بــه ريتـــم نـم نـم بـاران ميــــرقصــم و در پرواز ميخــوانـــم.... چنـــان پيچيـــده يــی - در ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 16 بازدید

نجــــوا ...

  مــــن بـر لبـــان رود کـــــه شبـــها ســــرايمت پيـــوستـه پيش چشـــم به هــــر جا ســــرايمت خـــورشيــــــــــد واژه يـی بــه انـــــدام آيتــــــم بانــگی بـــزن کـــه ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 19 بازدید

گويند بوی بهار دارد جاده های ديار من و تو ؟

  هــــــــوای بـــاد وبــــاران تــــو دارم هــــوای مــرغـــــــزاران تـــــو دارم بسـويـــت پـــرزدن خـواهــــد دل من هــوای ســـر بـــه دامـــان تــــو دارم   از جنس دل محبت ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 14 بازدید
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
30 پست